بازدید عمومی


به بازدید ارگان‌ها،شرکت‌ها،مدارس،دانشگاه‌ها و موسسات ازشرکت فولادمبارکه جهت آشنایی کلی آن‌ها با روند تولید ورق هاي فولادي، بازدید عمومی اطلاق می‌گردد. انجام بازدید‌های عمومی بر اساس برنامه و  مسیر مشخص و از پیش تعیین شده صورت می‌گیرند و شامل نمایش فیلم یا توضيح ماکت و بازدید از واحدهاي آهن‌سازی، فولادسازي، نوردگرم و نورد سرد است. تعداد نفرات گروه های بازدید عمومی 30 تا 35 نفر می‌باشد و  از ساعت 8:30 صبح شروع گردیده و تا ساعت 11 ادامه می‌یابد.


روند درخواست بازدید عمومی:


ارگان‌ها، شرکت‌ها، مدارس، دانشگاه‌ها و موسسات می‌توانند درخواست خود را از طریق (دبیرخانه 33324324-031) برای روابط عمومی شرکت فولاد مبارکه ارسال داشته و با تماس با شماره تلفن 3414-5273-031 کد رهگیری دریافت نمایند. روابط عمومی پس از وصول درخواست بازديد و تایید مدیریت روابط عمومی، بر اساس اولویت‌ها و محدودیت‌های شرکت فولاد مبارکه بامجموعه‌های درخواست کننده تماس گرفته وهماهنگیهاي لازم در خصوص تعیین زمان و نحوه بازدید از شرکت را انجام مي‌د‌هد.
تذکر: مدارس استان اصفهان جهت بازدید از شرکت فولاد مبارکه باید درخواست خود را از طریق اداره کل آموزش و پرورش استان (اصفهان _ خيابان هشت بهشت)  ارسال نمایند.
 
بازدیدهاي تخصصی


به بازدید شرکت ها، موسسات و دانشگاهها جهت آشنایی تخصصی افراد با یک واحد خاص از شرکت فولادمبارکه بازدید تخصصی اطلاق می‌گردد. حداکثر نفرات گروه‌های بازدید تخصصی 10 نفر می‌باشد و زمان بازديد تخصصی بسته به نوع بازديد و درخواست متقاضي از ساعت 8 صبح شروع  و  نهايتا تا ساعت 16:00 در نظر گرفته مي‌شود.


روند درخواست بازدید تخصصی:


شرکت‌ها، موسسات‌ و دانشگاه‌ها می‌توانند ضمن مراجعه به چارت سازمانی شرکت واحد مورد نظر برای بازدید را تعیین نموده و درخواست خود را از طریق دبیرخانه (فکس:33324324-031) برای روابط عمومی شرکت فولاد مبارکه ارسال داشته و با تماس با شماره تلفن 3414-5273-031 کد رهگیری دریافت نمایند. روابط عمومی پس از دریافت درخواست و تایید مدیریت روابط عمومی بر اساس اولویت‌ها و محدودیت‌های شرکت فولاد مبارکه از واحد مرتبط درخواست می‌نماید برای بازدید زمان معین نماید و پس از اخذ جواب به درخواست‌کنندگان در خصوص نحوه  و زمان بازدید اطلاع رسانی می‌نماید.
تذکر 1: در حال حاضر بازديد عمومي و تخصصي از شرکت فولاد مبارکه تنها براي اشخاص حقوقي (سازمان ها، شرکت ها، دانشگاه ها و ...) ميسر مي باشد.

 تذکر ۲: ایاب و ذهاب از / به مجتمع فولاد مبارکه بر عهده درخواست کنندگان می‌باشد.
 
جهت کسب اطلاعات بیشتر در خصوص بازدید‌های عمومی و تخصصی با شماره 3452-5273-031 تماس حاصل نمایید.
 
بازدید خانواده‌ی پرسنل


دعوت از خانواده هاي پرسنل شاغل در شرکت فولاد مبارکه براي بازدید از شرکت طبق دستور مدير عامل  محترم شرکت از شهریور ماه سال 1390 آغاز و بعد از گذشت دو ماه از اجراي برنامه در آبان ماه 1390 مجوز دعوت از بازنشستگان محترم نیز صادر گردید.
روابط عمومی بر اساس اولویت سابقه کار و نیز در نظر گرفتن شیفت کاري و محل سکونت، پرسنل واجد شرایط را تعیین نموده و برای ایشان دعوتنامه بازدید از شرکت فولاد مبارکه ارسال می‌نمايد و نیازی به تماس کارکنان با واحد روابط عمومی نمی‌باشد. شايان ذکر است آندسته از همکاران محترم که قبلا تغيير محل سکونت داشته و يا در آينده محل سکونت آنها تغيير خواهد نمود به منظور رفع هر گونه مغايرت، در اسرع وقت با مراجعه به واحد حقوق و دستمزد، تغيير آدرس محل سکونت خود را به روز رساني نمايند. بديهي است ارسال دعوت نامه براي بازديد از شرکت بر اساس آخرين آدرس ثبت شده در سيستم پرسنلي انجام خواهد پذيرفت.
پرسنلی که دعوتنامه دریافت می‌کنند می‌توانند جهت کسب اطلاعات بيشتر و يا براي حضور در برنامه بازديد با شماره 3451-5273-031 تماس حاصل فرمايند و يا جهت اعلام عدم آمادگي براي حضور، مراتب را کتبا به روابط عمومي اعلام فرمايند. ایاب و ذهاب خانواده کارکان از / به مجتمع فولاد مبارکه در روز دعوت توسط  اتوبوس‌هایی که در مبادي از پیش تعیین شده مستقر شده‌اند انجام می‌پذیرد. لازم به ذکر است برنامه بازدید عموما از ساعت 9:30 الی 14:00 به طول می انجامد.
ضمنا بازنشستگان محترم براي شرکت در برنامه بازديد خانواده ها می‌توانند به کانون بازنشستگان مراجعه نمايند.


6.1.7.0
گروه دورانV6.1.7.0

ارتقاء امنیت وب با وف بومی