در راستای استفادۀ بهینه از منابع آبی صورت گرفت: بهره برداری از پروژۀ احداث تصفیه خانه استحصال پساب شهری فولاد مباركه  جديد!
کد خبر : ۲۹۲۵  |  تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۹/۰۸/۰۳ 
 | 
تعداد بازدید : ۲۴۰
با انجام تعمیرات سالانه انجام شد؛ چابك سازی خطوط تولید مجتمع فولاد سبا  جديد!
کد خبر : ۲۹۲۴  |  تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۹/۰۸/۰۳ 
 | 
تعداد بازدید : ۲۴۶
با حضور رئیس هیئت عامل ایمیدرو و فولادسازان کشور انجام شد؛ بررسی پیشنهادهای فولادسازان برای بازگشت آرامش به بازار  جديد!
کد خبر : ۲۹۲۳  |  تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۹/۰۸/۰۳ 
 | 
تعداد بازدید : ۲۱۲
صفحه1از41234.بعدي.برو
5.7.14.0
گروه دورانV5.7.14.0

تحت نظارت وف ایرانی