خبرنامه شماره 1341

وزیر صمت در بازدید از خطوط تولید و فرایند تکمیل طرح‌های توسعه فولاد مبارکه: فولاد مبارکه در تأمین برق نیز به درستی عمل کرده و به یاری دولت شتافته است

خبرنامه شماره 1341
امتیاز :  ۴.۱۱ |  مجموع :  ۲۷

6.1.7.0
V6.1.7.0