خبرنامه شماره ۱۳۴۲

برای نخستین بار در کشور انجام شد؛ طراحی و تولید ورق فولادی مقاوم به دمای بالا در فولاد مبارکه

خبرنامه شماره ۱۳۴۲
امتیاز :  ۴.۱۲ |  مجموع :  ۴۳

6.1.7.0
V6.1.7.0