خبرنامه شماره 1343

برای نخستین بار در فولاد مبارکه انجام شد؛ تعمیر و بازسازی ماشین بورینگ یونیون CNC-130

خبرنامه شماره 1343
امتیاز :  ۳.۷۲ |  مجموع :  ۳۶

6.1.7.0
V6.1.7.0