خبرنامه شماره 1373

مدیرعامل فولاد مبارکه در نشست مشترک با مدیرعامل و اعضای هیئت‌مدیره گروه خودروسازی سایپا مطرح کرد: محصولات ویژه فولاد مبارکه در خدمت ارتقای کیفی خودروهای داخلی

خبرنامه شماره 1373
امتیاز :  ۳.۹۳ |  مجموع :  ۳۰

6.1.8.0
V6.1.8.0

تحت نظارت وف بومی