خبرنامه شماره 1375

رئیس هیئت‌مدیره شرکت فولاد مبارکه در بازدید از کارخانه تولید الکترود گرافیتی نوین الکترود اردکان: تا دو سال آینده می‌توانیم واردات الکترود را به نزدیک صفر برسانیم

خبرنامه شماره 1375
امتیاز :  ۳.۸۶ |  مجموع :  ۳۷

6.1.8.0
V6.1.8.0

تحت نظارت وف بومی