محصولات فولاد مبارکه در بورس کالای ایران مورد معامله قرارمی گیرد و قیمت های کشف شده در آن مبنای عمل قرارمی گیرد.

 

برای مشاهده شرایط فروش و عرضه محصولات فولاد مبارکه می توانید روز قبل از عرضه از ساعت 17 به بعد به سایت بورس کالای ایران به آدرس(www.ime.ir)  مراجعه نمایید.

 

راهنمای ورود:

1. وارد سایت بورس کالای ایران شوید.

2. در صفحه اصلی ، بازارها انتخاب گردد.

3. در منوی بازار فیزیکی ، اطلاعیه عرضه انتخاب گردد.

4. در منوی همه گروه های اصلی، گزینه صنعتی انتخاب گردد.

5. در منوی همه گروه ها، گزینه فولاد انتخاب گردد.

6. در منوی همه تولید کنندگان، گزینه مورد نظر فولاد مبارکه اصفهان انتخاب گردد.

7. در منوی تاریخ تا تاریخ، تاریخ مورد نظر رامشخص کنید.

8. زیر عبارت نمایش روی نماد (مربع چندنقطه)  کلیک کنید .با این کار می توانید همه یا بخش انتخابی اطلاعات را مشاهده کنید.

9. منوی نمایش را انتخاب کنید.

--------------------------------------------------------------------------------

 

برای مشاهده قیمت های کشف شده محصولات فولاد مبارکه می توانید از روز بعداز عرضه به سایت بورس کالای ایران (www.ime.ir) مراجعه نمایید.

 

راهنمای ورود:

1. وارد سایت بورس کالای ایران شوید.

2. در صفحه اصلی، آمارها انتخاب گردد.

3. در منوی بازار فیزیکی، آمار معاملات فیزیکی انتخاب گردد.

4. در منوی همه گروه های اصلی، گزینه صنعتی انتخاب گردد.

5. در منوی همه گروه ها، گزینه فولاد انتخاب گردد.

6. در منوی همه تولید کنندگان، گزینه فولاد مبارکه اصفهان، انتخاب گردد.

7. در منوی تاریخ تا تاریخ، تاریخ مورد نظر را مشخص کنید.

8. زیر عبارت نمایش روی نماد (مربع چندنقطه)   کلیک کنید .با این کار می توانید همه یا بخش انتخابی اطلاعات را مشاهده کنید.

9. منوی نمایش را انتخاب کنید.6.1.7.0
گروه دورانV6.1.7.0

ارتقاء امنیت وب با وف بومی