شركت فولاد مباركه اصفهان همگام با توسعه صنعتي كشور و سياستهاي دولت جمهوري اسلامي ايران توجه به محيط زيست را به عنوان يكي از برتريهاي نظام مديريتي خود تلقي نموده وبه ويژه از سال 1375 اقدام به پياده نمودن نظام مديريت محيط زيست در شركت نموده وبه عنوان اولين مجتمع بزرگ صنعتي كشور در اسفند ماه 1376 موفق به اخذ گواهي بين المللي استانداردISO14000  گرديد.

   

همچنین این شرکت با مدیریت مصرف بهینه انرژی موفق به تمدید گواهینامه ISO 50001:2018 خود در سال 2018 گردیده است.

 

شایان ذکر است شرکت فولاد مبارکه بیش از 10 سال است که در خود اظهاری و پایش گازهای گلخانه ای فعالیت مستمر داشته و نتایج انتشار گازهای گلخانه ای خود را به انجمن جهانی فولاد که یکی از معتبرترین نهادهای بین المللی در مدیریت تولید فولاد است ارائه می دهد و از این انجمن گواهی مشارکت در پایش گازهای گلخانه ای را دریافت کرده است.

 

قابل ذکر است که شرکت فولاد مبارکه با طرح فرآوری گرم سرباره؛ در سال 2016 مفتخر به دریافت بالاترین نشان جامعه مدیریت سبز اروپا به عنوان برنده برندگان طرح های نوآورانه سبز از میان 8000 طرح ارسالی گردید و نشان GOLDEN GLOBE  این نهاد بین المللی را دریافت کرد.

 

 


6.1.7.0
گروه دورانV6.1.7.0

ارتقاء امنیت وب با وف بومی