ایمنی کار در ارتفاع

كار در ارتفاع از جمله فعاليتهايي است كه در محيطهاي كاري مختلف بصورت روزمره و يا براي انجام فعاليتهاي تعمير و نگهداري انجام مي شود. شرايط خاص كار در ارتفاع آن را بسيار قابل توجه از نظر مخاطرات و پيامدهاي حوادث احتمالي آن تبديل نموده است....

فایل: ایمنی کار در ارتفاع

امتیاز :  ۵.۰۰ |  مجموع :  ۱

برچسب ها
    5.7.14.0
    V5.7.14.0

    ارتقاء امنیت وب با وف بومی