مسموميت با گاز CO

مونوكسيد كربن خالص قابل تشخيص نبوده، بي رنگ، بدون بو، فاقد خاصيت تحريك كنندگي و وزن حجمي 97/. هوا مي باشد

مونوكسيد كربن خالص قابل تشخيص نبوده، بي رنگ، بدون بو، فاقد خاصيت تحريك كنندگي و وزن حجمي 97/. هوا مي باشد و سريعا در هوا پخش مي شود. اين گاز در اثر احتراق ناقص مواد سوختني توليد مي شود...

فایل: مسموميت با گاز CO

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها
    5.7.14.0
    V5.7.14.0

    ارتقاء امنیت وب با وف بومی