مسموميت با گاز CO

مونوكسيد كربن خالص قابل تشخيص نبوده، بي رنگ، بدون بو، فاقد خاصيت تحريك كنندگي و وزن حجمي 97/. هوا مي باشد

مسموميت با گاز CO

مونوكسيد كربن خالص قابل تشخيص نبوده، بي رنگ، بدون بو، فاقد خاصيت تحريك كنندگي و وزن حجمي 97/. هوا مي باشد و سريعا در هوا پخش مي شود. اين گاز در اثر احتراق ناقص مواد سوختني توليد مي شود...

فایل: مسموميت با گاز CO

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها
    6.1.8.0
    V6.1.8.0

    تحت نظارت وف بومی