چشم انداز


رشد موقعيت پيشتازي در بازار داخلي و حضور مداوم در بازار جهاني به عنوان سازمان پيشرو در کيفيت ، فن آوري و رعايت مسئوليت هاي اجتماعي در سطح کشور


خط مشی بهداشت حرفه ای و ایمنی در شرکت فولاد مبارکه


منابع انسانی مهمترین سرمایه فولاد مبارکه است و وظیفه همه ما صیانت از این سرمایه الهی است .شرکت فولاد مبارکه هماهنگ باجهت گیری های راهبردی خویشن  در راستای تحقق نظام تحول شرکت سلامتی و ایمنی منابع انسانی،این ارزشمن ترین سرمایه سازمان را از اولویت های اساسی خود دانسته و به عنوان یکی از صنایع عمده تولیدی کشور ارتقاء نظام بهداشت حرفه ای و ایمنی در شرکت و ترویج این نظام در کشور را از رسالت های خود می داند و در این راستا خط مشی و برنامه های خود را تدوین می نماید .

مدیریت شرکت فولاد مبارکه ضمن اعلام تعهد خود به این خط مشی،مشارکت کلیه کارکنان،پیمانکاران و سایر ذینفعان را جهت تحقق آن ضروری دانسته و اعلام می نماید :
- در همه واحدها و جنبه های ایمنی و بهداشتی به منظور کاهش خطرات و بهبود شرایط ایمنی و بهداشتی اهداف بلند مدت و کوتاه مدت کمی تدوین می گردد.
- نسبت به استقرار،نگهداری و بهبود مستمر سیستم جامع مدیریت بهداشت حرفه ای و ایمنی بر اساس استاندارد 18001:2007 OHSAS در کلیه بخشهای تحت کنترل،شامل واحدهای عملیاتی و ستادی شرکت و پیمانکاران اقدام مینماییم.
- از کلیه قوانین و مقررات ملی مرتبط با فعالیت خود تبعیت نموده و عملکرد سازمان های موفق در این زمینه را سرلوحه کار های خود قرار می دهیم.
- از طریق آموزش کافی و مناسب نسبت به افزایش آگاهی کارکنان در خصوص چگ.نگی انجام صحیح و ایمن کارها اقدام نمائیم.
- از کلیه قوانین و مقررات ملی مرتبط با فعالیت خود تبعیت نموده و عملکرد سازمانهای موفق در این زمینه را سرلوحه کارهای خود قرار می دهیم
- از طریق آموزش کافی و مناسب نسبت به افزایش آگاهی کارکنان در خصوص انجام صحیح . ایمن کارها اقدام می نمائیم .
- با انجام برنامه ریزی ها و کنترل های لازم و اجرای طرح های بهینه سازی،صدمات ،بیماری ها و خسارات مالی ناشی از انجام فعالیتها را به حداقل می رسانیم.
- عملکرد بهداشت حرفه ای و ایمنی را به صورت مستمر و دائمی بهبود خواهیم داد.
- هر کس مسئول ایمنی خود و دیگران است و لازم است این مسئولیت را دائما یادآوری نماییم.
- هدف ما ایجاد محیطی ایمن و بهداشتی برای همه افراد (اعم از کارکنان،پیمانکاران و  مراجعه کنندگان) و همه فعالیتهاست و بهبود مستمر شرایط کار،دائما پایش و فعالیتهای بهبود برنامه ریزی و نتایج آن اندازه گیری می گردد.
- لازم است قبل از انجام هر کار شرایط اجرای ایمن ان را مطابق استاندارد های کارفراهم نماییم، هدف نهایی جلوگیری از بروز هر گونه حادثه است


6.1.7.0
گروه دورانV6.1.7.0

ارتقاء امنیت وب با وف بومی