کتابچه اطلاعات فنی و راهنمای مصرف فولاد‌های استحکام بالا به منظور آشنایی مشتریان و مصرف کنندگان با ویژگی های فنی، کاربردها و نحوه مصرف فولاد‌های استحکام بالا تولید شده در شرکت فولاد مبارکه تهیه گردیده است. در این کتابچه علاوه بر مزایا، کاربرد‌ها و نحوه مصرف، مشخصات فنی این محصولات نظیر استاندارد‌های مرجع، مشخصات عمومی ابعادی محصولات قابل تولید و سایر اطلاعات مورد نیاز صنعتگران و مصرف‌کنندگان ارائه گردیده است.


اندازه پرونده: 23935086 bytes

6.1.7.0
گروه دورانV6.1.7.0