صنایع آهن و فولاد آرتاویل ساخت

اردبیل

مدیرعامل:

04533873030

مدیر بازرگانی:

04533873031

آدرس دفتر فروش:

اردبیل شهرک صنعتی فاز2 انتهای خیابان صنعت3 

آدرس کارگاه:

اردبیل شهرک صنعتی فاز2 انتهای خیابان صنعت3

دور نگار:

04533873030  داخلی6

وبسایت:

www.artavilsakht.ir

ایمیل:

artavilsakht.aav@gmail.com

6.1.7.0
گروه دورانV6.1.7.0