شرکت نوید سازه دریا بوشهر

مدیرعامل:

07733557579   الی 82

مدیر بازرگانی:

07733557579

آدرس دفتر فروش:

بوشهر خیابان طالقانی بعد از سه راه شرکت نفت

آدرس کارگاه:

بوشهر جاده نیروگاه تنگک 2

دور نگار:

07733538707

وبسایت:

www.navidsazeh.com

ایمیل:

info@navidsazeh.com

6.1.7.0
گروه دورانV6.1.7.0