خراسان شمالی بجنورد

مدیرعامل:

05832422319

مدیر بازرگانی:

05832422315

آدرس دفتر فروش:

بجنورد - خیابان شهید حسینی و معصوم ، مجتمع اوج،بلوکA، طبقه دوم ، واحد 201

آدرس کارگاه:

بجنورد- شهرک صنعتی بیدک - خیابان صنعت - صنعت 3

دور نگار:

05832422318

وبسایت:

fouladbojnourd.com

ایمیل:

fouladgostaranbojnord@yahoo.com

6.1.7.0
گروه دورانV6.1.7.0