فولاد ساخت جنوب خوزستان

مدیرعامل:

06133924633

مدیر بازرگانی:

06136553377

آدرس دفتر فروش:

اهواز- کیانپارس نبش 11 شرقی مجتمع شادی واحد 4

آدرس کارگاه:

کیلومتر 14 جاده اهواز - مسجد سلیمان

دور نگار:

06136553186

وبسایت:

FOOLADSJ.IR

ایمیل:

FSJCO@YAHOO.COM

6.1.7.0
گروه دورانV6.1.7.0