فولاد گستران هرمزگان هرمزگان

مدیرعامل:

07632560246-9

مدیر بازرگانی:

07632560246-9

آدرس دفتر فروش:

بندرعباس- شهرک صنعتی شماره یک-انتهای خیابان حافظ-پلاک f28.

آدرس کارگاه:

بندرعباس- شهرک صنعتی شماره یک-انتهای خیابان حافظ-پلاک f28.

دور نگار:

076325602490

وبسایت:

FOOLADGOSTARANHORMOZGAN.COM

ایمیل:

manager.foolad@gmail.com

6.1.7.0
گروه دورانV6.1.7.0