صنعت یاران هگمتانه همدان

مدیرعامل:

08138250760

مدیر بازرگانی:

08134383668

آدرس دفتر فروش:

 همدان برج پاستور طبقه 9 واحد 6

آدرس کارگاه:

همدان شهرک صنعتی بوعلی خیابان 34 پلاک 183

دور نگار:

08138250769

وبسایت:

 

ایمیل:

sanat_yaran@yahoo.com

6.1.7.0
گروه دورانV6.1.7.0