ماهنامه تحلیلی کارخانه شماره ۳۷

فراتر از فولاد؛ شرکت‌های پیشران چگونه می‌توانند آینده‌ای بهتر برای جامعه خلق کنند؟

ماهنامه تحلیلی کارخانه شماره ۳۷
امتیاز :  ۳.۰۰ |  مجموع :  ۲

برچسب ها
    6.1.7.0
    V6.1.7.0