ماهنامه تحلیلی کارخانه شماره 39

مهر 1402

در این شماره می‌خوانید؛ 🔸 مزیت سوزی 🔹 بلندپروازی‌های فولادی 🔸 راه رشد تک‌شاخ‌ها 🔹 کم‌کاری در غیرآهنی‌ها 🔸 تمرکز استراتژیک

ماهنامه تحلیلی کارخانه شماره 39
امتیاز :  ۲.۷۵ |  مجموع :  ۴

برچسب ها
    6.1.7.0
    V6.1.7.0

    ارتقاء امنیت وب با وف بومی