🔸 مزیت سوزی 🔹 بلندپروازی‌های فولادی 🔸 راه رشد تک‌شاخ‌ها 🔹 کم‌کاری در غیرآهنی‌ها 🔸 تمرکز استراتژیک
🔸 قراضه های ارزشمند 🔹 ابهام زدایی از دلارزدایی 🔸 شلیک از تفنگ روبلی 🔹 مدیران سرآمد 🔸 دارایی بی بدیل 🔹 بازی بزرگ در زمین اقتصاد
فراتر از فولاد؛ شرکت‌های پیشران چگونه می‌توانند آینده‌ای بهتر برای جامعه خلق کنند؟

6.1.7.0
گروه دورانV6.1.7.0