غلامرضا سلیمی

معاون بهره‌برداری

تاريخ تولد :  -
پست الکترونیکی : 
-
سوابق : 
-
تلفن : 
031-52733206031-52733207
تحصيلات : 
-
تلفن همراه : 
-
تخصص : 
-
وب سایت : 
-
فايل الحاقي : 
-

سایر اطلاعات :  ندارد

6.1.7.0
V6.1.7.0