رضا حیدری

معاون فروش و بازاریابی

تاريخ تولد :  -
پست الکترونیکی : 
سوابق : 
-
تلفن : 
03152733460
تحصيلات : 
-
تلفن همراه : 
-
تخصص : 
-
وب سایت : 
-
فايل الحاقي : 
-

سایر اطلاعات :  ندارد

6.1.7.0
V6.1.7.0