فلسفه وجودی فولاد مبارکه مبتنی بر مسئولیت‌پذیری، تعهد به شیوه‌های پایدار، مراقبت از محیط‌زیست و تأثیرگذاری مثبت اجتماعی برای خلق آینده بهتر است. این شرکت با اولویت دادن به رفاه کارکنان و تقویت نوآوری، آینده‌ای را متصور است که در آن کسب‌وکار در هماهنگی با محیط‌زیست رشد می‌کند، جوامع شکوفا می‌شوند و نوآوری پیشرو است. در ساختن آینده‌ای بهتر به ما بپیوندید – آینده‌ای که نه تنها از جنس فولاد مستحکم است، بلکه از نظر اخلاقی نیز سالم است.

شرکت فولاد مبارکه در صدد آن است که به پشتوانه عملکرد خود از آغاز تاکنون و بر اساس مسئولیتی که بر دوش خود احساس می کند، به عنوان عضوی از جامعه تمام توان و منابع خود را در جهت خلق آینده بهتر به کار گیرد. در همین راستا، این شرکت "مسیر ماندگار برای خلق آینده بهتر" را به عنوان شعار محوری خود که برگرفته از فلسفه وجودی شرکت، سیر تاریخی، چشم‌انداز و استراتژی‌های سازمان است، تعیین نموده است. فولاد مبارکه برای تبیین این شعار پنج مسیر شامل مسیر متعالی، مسیر پیشران، مسیر سبز، مسیر مسئولانه و مسیر نوآورانه را به عنوان گفتمان‌هایی جهت ارتباط بهتر با ذی‌نفعان خود تعریف کرده است و روایت سازمانی مبتنی بر فعالیت‌های خود را با توجه به این گفتمان‌ها بیان می‌کند.
 
picture1.jpg فلسفه وجودی: 
شرکتی مسئولیت‌پذیر برای خلق آینده بهتر

 
پنج گفتمان برای آینده بهتر  
picture10.jpg picture11.jpg      

 

6.1.8.0
گروه دورانV6.1.8.0

تحت نظارت وف بومی