دوران

لطفا صبر کنید ...

محمدیاسر طیب‌نیا

مدیرعامل و عضو هیئت مدیره

محمدیاسر طیب‌نیا

مدیرعامل و عضو هیئت مدیره

 • تلفن : 031-52733324
 • پست الکترونیکی : ceo@msc.ir

عباس اکبری

معاون سرمایه‌گذاری و امور شرکت‌ها

عباس اکبری

معاون سرمایه‌گذاری و امور شرکت‌ها

 • تلفن : 031-52735110
 • پست الکترونیکی : -

رضا حیدری

معاون فروش و بازاریابی

رضا حیدری

معاون فروش و بازاریابی

 • تلفن : 03152733460
 • پست الکترونیکی : r.heidari@msc.ir

غلامرضا سلیمی

معاون بهره‌برداری

غلامرضا سلیمی

معاون بهره‌برداری

 • تلفن : 031-52733206
 • پست الکترونیکی : -

مصطفی عطایی‌پور

معاون خرید

مصطفی عطایی‌پور

معاون خرید

 • تلفن : 031-527333291
 • پست الکترونیکی : -

علیرضا کاظمی

معاون سرمایه‌های انسانی و سازماندهی

علیرضا کاظمی

معاون سرمایه‌های انسانی و سازماندهی

 • تلفن : 031-52733404
 • پست الکترونیکی : -

مهدی کویتی

معاون اقتصادی مالی

مهدی کویتی

معاون اقتصادی مالی

 • تلفن : 031-52733240
 • پست الکترونیکی : -

محمد ناظمی

معاون تکنولوژی

محمد ناظمی

معاون تکنولوژی

 • تلفن : 031-52733226
 • پست الکترونیکی : -

احمد یوسف‌زاده

معاون طرح و توسعه

احمد یوسف‌زاده

معاون طرح و توسعه

 • تلفن : 031-52733520
 • پست الکترونیکی : -

محمدجواد براتی

مدیر روابط عمومی

محمدجواد براتی

مدیر روابط عمومی

 • تلفن : 031-52733451
 • پست الکترونیکی : -

6.1.7.0
گروه دورانV6.1.7.0

ارتقاء امنیت وب با وف بومی